Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
tel.: 77 45-26-230, fax: 77 45-26-231
e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl 

NIP: 754 29 54 917
REGON: 160 22 13 17

Kierownictwo:

Alicja Majewska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od 7:30 – 15:30

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
NBP O/O Opole 
40 1010 1401 0063 5022 3100 0000

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Opola
BANK MILLENNIU S.A.
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 

Kalendarium