Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 sierpnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2248, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 'Przyłęk' http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-1-sierpnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-2248http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-1-sierpnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-2248Tue, 07 Aug 2018 11:14:28 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 czerwca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1965, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-28-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-i-dzienniku-urzedowym-wojeodztwa-lodzkiego-phttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-28-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-i-dzienniku-urzedowym-wojeodztwa-lodzkiego-pFri, 06 Jul 2018 15:16:13 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1889, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lesisko” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-27-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1889http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-27-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1889Fri, 29 Jun 2018 12:43:30 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1888, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażany” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-27-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1888http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-27-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1888Fri, 29 Jun 2018 12:38:15 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1887, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Boże Oko” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-27-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1887http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-27-czerwca-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1887Fri, 29 Jun 2018 12:37:08 +0200