Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1860, w sprawie rezerwatu przyrody „Leśna Woda” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-25-czerwca-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1860http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-25-czerwca-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1860Thu, 02 Jul 2020 11:38:20 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1859, w sprawie rezerwatu przyrody „Rogalice” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalny-dyrektor-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-25-czerwca-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1859http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalny-dyrektor-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-25-czerwca-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1859Thu, 02 Jul 2020 11:34:58 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 grudnia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 4021, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-16-grudnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-4021http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-16-grudnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-4021Wed, 18 Dec 2019 11:38:41 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 grudnia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 4020, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-16-grudnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-4020http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-16-grudnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-4020Wed, 18 Dec 2019 10:39:17 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 grudnia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3878, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-6-grudnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3878http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-6-grudnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3878Tue, 17 Dec 2019 10:59:39 +0100