Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1431, w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Śnieżyca” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-10-kwietnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1431http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-10-kwietnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-1431Mon, 15 Apr 2019 09:18:22 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3472, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-11-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3472http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-11-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3472Fri, 14 Dec 2018 13:53:32 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3382, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-5-grudnia-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3382-2http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-5-grudnia-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3382-2Fri, 07 Dec 2018 09:11:50 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3382, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Przylesie” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-5-grudnia-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3382http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-5-grudnia-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3382Fri, 07 Dec 2018 09:10:49 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 3381, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Płużnica” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-5-grudnia-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3381http://bip.opole.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-5-grudnia-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-opolskiego-poz-3381Fri, 07 Dec 2018 09:09:42 +0100