Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 07 lipca 2020, znak WOOŚ.420.2.2.2019.ES.22, w sprawie poinformowania stron o kolejnych etapach postępowania w sprawie, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 kępno-A1 na odcinku Kępno –granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-07-lipca-2020-znak-woos-420-2-2-2019-es-22http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-07-lipca-2020-znak-woos-420-2-2-2019-es-22Tue, 07 Jul 2020 12:35:04 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 czerwca 2020, znak WOOŚ.420.5.2020.MSe.7, w sprawie poinformowania stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania, w tym o 10 kpa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt. „Przebudowa gazociągu Tworóg - Komorzno I, odcinek Chocianowice-Komorzno, odgałęzienie Wołczyn-Świniary” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-30-czerwca-2020-znak-woos-420-5-2020-mse-7http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-30-czerwca-2020-znak-woos-420-5-2020-mse-7Wed, 01 Jul 2020 10:56:08 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 stycznia 2020, znak WPN.6320.1.2019.AK oraz WPN.6320.2.2019.AK, w sprawie przyjęcia, tj. ustanowienia i wejścia w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-17-stycznia-2020-znak-wpn-6320-1-2019-ak-oraz-wpn-6320-2-2019-akhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-17-stycznia-2020-znak-wpn-6320-1-2019-ak-oraz-wpn-6320-2-2019-akFri, 17 Jan 2020 00:01:01 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 grudnia 2019, znak WPN.6202.8.2019.JOs, w sprawie przyjęcia zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa” oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 grudnia 2019r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-grudnia-2019-znak-wpn-6202-8-2019-joshttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-grudnia-2019-znak-wpn-6202-8-2019-josWed, 18 Dec 2019 11:54:55 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 listopada 2019, znak WPN.6320.3.2019.TB, w sprawie poinformowania o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-listopada-2019-znak-wpn-6320-3-2019-tbhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-listopada-2019-znak-wpn-6320-3-2019-tbThu, 21 Nov 2019 07:30:30 +0100