Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 października 2018, znak WOOŚ.420.1.28.2018.DF.3, w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:” Budowie kwater 3 i 4 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-1-28-2018-df-3http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woos-420-1-28-2018-df-3Thu, 18 Oct 2018 14:22:18 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 października 2018, znak WOOŚ.4210.7.2016.MJ/MSe.15, w sprawie poinformowania stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woos-4210-7-2016-mj-mse-15http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woos-4210-7-2016-mj-mse-15Mon, 15 Oct 2018 13:49:41 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 października 2018, znak WOOŚ.420.4.2.2018.EB.12, w sprawie poinformowania społeczeństwa o wydanej w dniu 11.10.2018 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, decyzji nr WOOŚ.420.4.2.2018.EB.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woos-420-4-2-2018-es-12http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woos-420-4-2-2018-es-12Mon, 15 Oct 2018 12:01:47 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 października 2018, znak WOOŚ.420.4.2.2018.EB.11, w sprawie sprawie poinformowania stron o wydanej w dniu 11.10.2018 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, decyzji nr WOOŚ.420.4.2.2018.EB.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-woos-420-4-2-2018-es-11http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-12-pazdziernika-2018-znak-woos-420-4-2-2018-es-11Mon, 15 Oct 2018 11:59:38 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08 października 2018, znak WOOŚ.4260.62.2017.DF/MSe.17, w sprawie poinformowania społeczeństwa o wydanej w dniu 08.10.2018r., na wniosek Gminy Otmuchów, decyzji nr WOOŚ.4260.62.2017.DF/MSe.16 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Otmuchów – Malerzowice Małe o łącznej długości 1765 m”. http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-08-pazdziernika-2018-znak-woos-4260-62-2017-df-mse-17http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-08-pazdziernika-2018-znak-woos-4260-62-2017-df-mse-17Mon, 08 Oct 2018 14:04:22 +0200