Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 sierpnia 2018, znak WOOŚ.4260.53.2017.JGD.14, w sprawie poinformowania stron o wezwaniu (pismo RDOŚ w Opolu nr WOOŚ.4260.53.2017.JGD.13 z dnia 13.08.2018 r.) Pana Zbigniewa Bahryja - Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do uzupełnienia raportu OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowie ciągu ulic: Wschodnia - Grudzicka – Gosławicka w Opolu http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woos-4260-53-2017-jgd-14http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woos-4260-53-2017-jgd-14Mon, 13 Aug 2018 15:13:53 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.1.10.2018.AW.16 , w sprawie o wydaniu postanowienia nr WOOŚ.420.1.10.2018.AW.15 z 13.08.2018r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o opinii PPIS i PGW WP oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (art. 10 Kpa) w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica-Chrósty” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woos-420-1-10-2018-aw-16http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woos-420-1-10-2018-aw-16Mon, 13 Aug 2018 13:49:56 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 07 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.1.22.2018.MD.7, w sprawie o wydaniu postanowienia nr WOOŚ.420.1.22.2018.MD.6 z 07.08.2018r., o opinii: PGW WP i PPIS oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (art. 10 Kpa) w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie studni nr 2bz na ujęciu komunalnym w Racławicach Śląskich” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-07-sierpnia-2018-znak-woos-420-1-22-2018-md-7http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-07-sierpnia-2018-znak-woos-420-1-22-2018-md-7Tue, 07 Aug 2018 12:31:16 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 06 sierpnia 2018, znak WOOŚ.4260.62.2017.DF/MSe.11, w sprawie poinformowania społeczeństwa o prowadzonym postępowaniu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Otmuchów – Malerzowice Małe o łącznej długości 1765 m”, http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-woos-6240-62-2017-df-mse-11http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-woos-6240-62-2017-df-mse-11Tue, 07 Aug 2018 11:49:23 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 06 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.1.6.2018.IOC.12, w sprawie stron o kolejnych etapach postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Strzeleckiej – Jerzego i Ryszarda Kowalczyków - drogi wojewódzkiej nr 435 od km 0+000.00 do km 3+574.00”. http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-woos-420-1-6-2018-ioc-12http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-06-sierpnia-2018-znak-woos-420-1-6-2018-ioc-12Mon, 06 Aug 2018 10:34:18 +0200