Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 grudnia 2021, znak WPN.6320.6.2021.AK, w sprawie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zmiany planów zadań ochronnych dla: obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009, obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019, obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 oraz obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-10-grudnia-2021-znak-wpn-6320-6-2021-akhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-10-grudnia-2021-znak-wpn-6320-6-2021-akFri, 10 Dec 2021 07:52:52 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 sierpnia 2021, znak WPN.6202.5.2021.EP, w sprawie o przyjęciu dokumentu, tj. wydaniu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżyca” (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r., poz. 2048); data wejścia w życie: 17 sierpnia 2021. http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-sierpnia-2021-znak-wpn-6202-5-2021-ephttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-06-sierpnia-2021-znak-wpn-6202-5-2021-epTue, 10 Aug 2021 00:00:01 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2021, znak WPN.6320.1.2021.AK, WPN.6320.2.2021.AK, w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 oraz projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-28-maja-2021-znak-wpn-6320-1-2021-ak-wpn-6320-2-2021-akhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-28-maja-2021-znak-wpn-6320-1-2021-ak-wpn-6320-2-2021-akFri, 28 May 2021 00:00:19 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 06 kwietnia 2021, znak WPN.6202.10.2020, w sprawie przystąpienia do opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Śnieżyca (Gmina Nysa), a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-06-kwietnia-2021-znak-wpn-6202-10-2020http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-06-kwietnia-2021-znak-wpn-6202-10-2020Tue, 06 Apr 2021 14:35:46 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 03 grudnia 2020, znak WPN.6202.11.2020.EP, w sprawie przyjęcia zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Leśna Woda i Rogalice http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-07-grudnia-2020-znak-wpn-6202-11-2020-ephttp://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-07-grudnia-2020-znak-wpn-6202-11-2020-epTue, 08 Dec 2020 07:00:11 +0100