Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 22 maja 2019, znak WOOŚ.420.1.12.2019.MD.9 , w sprawie poinformowania stron o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzbańce – Osiedla, gm. Branice” polegającego na budowie cyt. „sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160-200 mm oraz rurociągów tłocznych DN 40-110 mm, o długości łącznej około 8,0 km” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-22-maja-2019-znak-woos-420-1-12-2019-md-9http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-22-maja-2019-znak-woos-420-1-12-2019-md-9Wed, 22 May 2019 13:07:16 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opole z dnia 22 maja 2019, znak WOOŚ.420.4.5.2019.MSe.7, w sprawie poinformowania stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania, w tym o 10 kpa, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa”, http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opole-z-dnia-22-maja-2019-znak-woos-420-4-5-2019-mse-7http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opole-z-dnia-22-maja-2019-znak-woos-420-4-5-2019-mse-7Wed, 22 May 2019 10:46:32 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2019, znak WOOŚ.420.1.17.2019.IM.7 , w sprawie poinformowania stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (art. 10 Kpa) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Mierzęcin gm. Pawłowiczki” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-maja-2019-znak-woos-420-1-17-2019-im-7http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-maja-2019-znak-woos-420-1-17-2019-im-7Tue, 21 May 2019 10:45:45 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 maja 2019, znak WOOS.420.1.4.2019.AW.12, w sprawie poinformowania społeczeństwa o wydanej w dniu 17.05.2019r., na wniosek Pana Przemysława Dłubałypełnomocnika Gminy Namysłów, decyzji nr WOOŚ.420.1.4.2019.AW.10 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. cyt. .: „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-17-maja-2019-znak-woos-420-1-4-2019-aw-12http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-17-maja-2019-znak-woos-420-1-4-2019-aw-12Fri, 17 May 2019 15:00:04 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 maja 2019, znak WOOŚ.420.1.4.2019.AW.11, w sprawie poinformowania stron o wydanej w dniu 17.05.2019 r., na wniosek Pana Przemysława Dłubały- pełnomocnika Gminy Namysłów, decyzji nr WOOŚ.420.1.4.2019.AW.10 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach” http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-17-maja-2019-znak-woos-420-1-4-2019-aw-11http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-17-maja-2019-znak-woos-420-1-4-2019-aw-11Fri, 17 May 2019 14:58:18 +0200