Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluhttp://bip.opole.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 czerwca 2018, znak WOOŚ.4260.39.2017.DF.16, w sprawie poinformowania stron postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie nr WOOŚ.4260.39.2017.DF.15 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Budowa Parkingu w ramach węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie, polegająca na budowie dr. publicznej gminnej z parkingami w rejonie dworca kolejowego Opole Zach. wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego (DK 45, KL. Techn. Z) oraz rozbudowa skrzyżowania ulic Niemodlińskiej (DW Nr 435, KL. Techn. G) - KS. B. Domańskiego (dr. Gminna, Kl. Techn. L) - Walerego Wróblewskiego (dr. gminna, Kl. Tech. D) oraz likwidacja, przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-4260-39-2017-df-16http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-4260-39-2017-df-16Thu, 21 Jun 2018 14:14:15 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.1.15.2018.IM.6, w sprawie poinformowania stron o braku możliwości wydania w terminie: postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101107 O Radłów – Nowe Karmonki od km 2+173 do km 3+800” oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-420-1-15-2018-im-6http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-woos-420-1-15-2018-im-6Thu, 21 Jun 2018 11:27:16 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 czerwca 2018, znak WOOŚ.4201.2.2017.IOC.24, w sprawie zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w ramach linii kolejowej nr 132 w rejonie stacji Opole Groszowice – Opole Zachodnie”. http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-4201-2-2017-ioc-24http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-4201-2-2017-ioc-24Wed, 20 Jun 2018 13:40:02 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 czerwca 2018, znak WOOŚ.4201.2.2017.IOC.23, w sprawie poinformowania stron o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w ramach linii kolejowej nr 132 w rejonie stacji Opole Groszowice – Opole Zachodnie”. http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-4201-2-2017-ioc-23http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woos-4201-2-2017-ioc-23Wed, 20 Jun 2018 13:37:57 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.1.8.2018.MD.7 , w sprawie poinformowania stron o braku możliwości wydania w terminie: postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa ulicy Wrocławskiej w Opolu - drogi wojewódzkiej nr 414 od km 0+090,00 do km 4+467,00” oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-woos-420-1-8-2018-md-7http://bip.opole.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-woos-420-1-8-2018-md-7Mon, 18 Jun 2018 12:03:47 +0200